Werkzaamheden

WBE Noordwest Veluwerand zet zich in voor het beheer van het wild in het werkgebied van de WBE.
In onze WBE zijn; haas, konijn, wilde eend, houtduif, ree, gans, kraai en kauw veel voorkomende wildsoorten.

In het gebied komen ook; edelhert, vos, marter-achtigen, das, bunzing en fazanten voor. De wolf trekt de laatste 2 jaar met regelmaat door ons werkgebied.

Daarnaast ligt er in ons werkgebied een groot deel van het belangrijke weidevogelgebied Randmeerkust met grutto, tureluur, wulp, kievit, scholekster en nog meer algemene broedvogels. Wij hebben een intensive samenwerking met Weidevogelvereniging Randmeerkust en helpen hen bij het beschermen van de weidevogels.

De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Ook heeft de WBE de beschikking over een Drone met warmtebeeld, waar jonge dieren mee opgespoord kunnen worden in lang te maaien gras. Om zo onnodige maaislachtoffers te voorkomen.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.